Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τον 21ο αιώνα.  

Επιβάλει τη συμμόρφωση όλων ανεξαιρέτως των οργανισμών, δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων, με τις νέες νομικές, τεχνικές και οργανωτικές υποχρεώσεις ενώ επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων.

Ο Κανονισμός δεν περιορίζεται μόνο τους τομείς marketing και πωλήσεων αλλά αφορά το σύνολο ενός οργανισμού καθώς καλύπτει το σύνολο των τμημάτων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, πχ. τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κτλ.

Χρειάζεστε βοήθεια με τον GDPR;

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 210 4580830 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Προετοιμαστείτε για το GDPR σε 5 βήματα

Η προστασία δεδομένων πρέπει να ξεκινά από το σχεδιασμό και από προεπιλογή. Μια τέτοια προσέγγιση προάγει την προστασία δεδομένων από την αρχή ενός έργου. Διευκολύνει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων εντός του οργανισμού. Ακολουθούν τα πέντε βήματα προετοιμασίας που πρέπει να ακολουθήσετε:

  1. Ενημέρωση
  2. Αποτύπωση δεδομένων και εντοπισμός αποκλίσεων
  3. Δημιουργία σχεδίου δράσης 
  4. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης  
  5. Διαχείριση και βελτίωση του συστήματος σας

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αξιολόγηση Επιπτώσεων (Data Privacy Impact Assessment - DPIA): Η αξιολόγηση DPIA εντοπίζει πιθανά προβλήματα και βοηθά ώστε αυτά να επιλυθούν σε πρώιμο στάδιο. Η ομάδα της Lloyd’s Register έχει βαθιά γνώση των απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός και των μεθοδολογιών που απαιτούνται για την ασφάλεια των δεδομένων.   

Χαρτογράφηση και Διαβάθμιση Δεδομένων (Data Mapping and Classification): Ο κάθε οργανισμός οφείλει να κατανοήσει τι είδους προσωπικά δεδομένα τηρεί, ποια η πηγή προέλευσης αυτών και που τα μεταβιβάζει. Η Lloyd’s Register με την υπηρεσία αυτή σας βοηθά να χαρτογραφήσετε τη ροή δεδομένων του οργανισμού σας. 

Ανάλυση Αποκλίσεων (Gap Analysis): Εφόσον βρίσκεστε στα πρώτα στάδια προετοιμασίας για τον GDPR,  η υπηρεσία Gap Analysis θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους τρόπους εφαρμογής του Κανονισμού στον οργανισμό σας και να εκτιμήσετε τα κρίσιμα ή υψηλού κινδύνου σημεία των διαδικασιών και των συστημάτων σας.

Αξιολόγηση Ετοιμότητας (Readiness Assessment): Η προετοιμασία του κάθε οργανισμού καλύπτει πολλές παραμέτρους ενώ το σύνολο του έργου συχνά απαιτεί πληθώρα ενεργειών. Η αξιολόγηση Readiness Assessment της Lloyd's Register αποτελεί ουσιαστικά έναν σαφή χάρτη πορείας προς τη συμμόρφωση, που θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε τη στρατηγική, τις διαδικασίες και τους υφιστάμενους ελέγχους ασφαλείας.