Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον GDPR

Η Lloyd's Register σας βοηθά να κατανοήσετε τις αρχές καθώς και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε προκειμένου να συμμορφωθείτε με τον Κανονισμό έως τις 25 Μαϊου 2018.

Μάθετε πως μπορείτε να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή σας και να προστατευθείτε από απώλεια εσόδων λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλη χρηματική ζημία από απώλεια Φήμης και Δυσφήμιση του οργανισμού σας.

GDPR Overview

Γενικός Οδηγός Ενημέρωσης

Κατανοήστε τις αρχές, τις βασικές έννοιες, τον ρόλο του DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τη διαδικασία συμμόρφωσης.

Προετοιμαστείτε σε 5 βήματα

Η Lloyd's Register προτείνει μια διαδικασία πέντε σημείων για τη συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).