Συστήματα Περιβαλλοντικής & Ενεργειακής Διαχείρισης

Ένα σύστημα διαχείρισης που σχετίζεται άμεσα με το είδος των περιβαλλοντικών κινδύνων των δραστηριοτήτων σας, σας παρέχει την δυνατότητα να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις της επιχείρησής σας στο περιβάλλον, να ελαττώσετε το λειτουργικό κόστος και να αποκτήσετε ανταγωνιστική υπεροχή.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός οργανισμού είναι μέσω εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης. 

Κλιματική Αλλαγή

Μας αφορά όλους...

Μια από τις βασικές αιτίες της κλιματικής αλλαγής είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου που είναι απόρροια της μόλυνσης της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές αερίων ρύπων που προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κανονικά η ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στη γη εν μέρει απορροφάται και εν μέρει αντανακλάται, διατηρώντας έτσι τη θερμοκρασία της γης στο απαιτούμενο επίπεδο. Όμως η συγκέντρωση αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, αφ’ ενός μειώνει την αντανάκλαση της ακτινοβολίας σε βαθμό πολύ μικρότερο από αυτόν που απαιτείται και αφετέρου την εγκλωβίζει αυξάνοντας έτσι την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Υπολογίζεται, ότι η μέση θερμοκρασία της γης έχει αυξηθεί κατά 0,5°C με 0,6°C από το 1980 λόγω της έξαρσης του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ μέχρι το 2100, η αύξηση της θερμοκρασίας ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 1,5°C και 4,5°C.

Αν δεν ληφθούν κατάλληλα και συντονισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο μέτρα είναι σχεδόν αναπόφευκτο να καταλήξουμε στην καταστροφή του πλανήτη μας. Σύμφωνα με έγκυρες μελέτες αν η θερμοκρασία του πλανήτη ανέβη από 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου πολλές σημαντικές πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι και η Κωνσταντινούπολη θα κατακλυστούν από νερά και θα εξαφανιστούν.

Ήδη έγιναν κάποιες θετικές κινήσεις υπό από την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNFCC) με σημείο αναφοράς το Πρωτόκολλο του Κυότο που βασιζόμενο σε τρεις μηχανισμούς μείωσης των εκπομπών αερίων έχει σαν στόχο να αποτρέψει την κλιματική αλλαγή. Οι μηχανισμοί αυτοί ακούν στα ονόματα «Εμπορία εκπομπών αερίων» (EU-ETS), «Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης» (CDM) και «Κοινή Εφαρμογή» (JI).

Για την υποστήριξη της εφαρμογής των μηχανισμών του Κυότο δημιουργήθηκαν πρότυπα που αναφέρονται στους τρόπους μέτρησης και παρακολούθησης των Αερίων Θερμοκηπίου με σκοπό να βοηθήσουν τις εταιρείες στην παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών τους όπως το ISO 14064.

H LRQA, έχοντας τη προστασία του περιβάλλοντος ως προτεραιότητα, ενεπλάκη στην εφαρμογή, την επαλήθευση και την επικύρωση και των τριών μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο καθώς επίσης και στην πιστοποίηση των σχετικών προτύπων μέτρησης και αναφοράς εκπομπών (ISO 14064).

Βρείτε εδώ τα σεμιναρία της LRQA στα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής.