Εκδηλώσεις LRQA

Λίστα εκδηλώσεων του φορέα πιστοποίησης LRQA

food-safety-from-farm to-fork

Food Safety | from Farm to Fork

Overview | Challenges | Trends | Best Practices on 31st May 2016. @ 12:30 PM. Greece time

Future events

Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε μία σειρά από εκδηλώσεις που διεξήγαγε ή και έχει προγραμματίσει να διεξαγάγει η LRQA.