Ασφάλεια Τροφίμων

Εσείς πόσο απειλείστε από κάποιο διατροφικό σκάνδαλο;

Ολοένα και περισσότερο, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της διατροφικής αλυσίδας, πρέπει να επιδεικνύουν ότι εφαρμόζουν αποτελεσματικά Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, συμβατά με τις διεθνείς απαιτήσεις, κατά HACCP, BRC, ISO22000 και άλλα πρότυπα.

Ένα διατροφικό σκάνδαλο μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη φήμη και κατ' επέκταση για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η τήρηση μιας συστηματικής προσέγγισης στη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων, βοηθάει τις επιχειρήσεις να επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους στην τήρηση των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων καθώς και στις απαιτήσεις των πελατών τους.

LRQA Training

Σεμινάρια Ασφάλειας Τροφίμων

H σειρά σεμιναρίων της LRQA σας βοηθά να μεγιστοποιείτε τα οφέλη από τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησής σας.