Εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Η LRQA παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων στην επιχείρησή σας

food-safety-from-farm to-fork

Food Safety | from Farm to Fork

Overview | Challenges | Trends | Best Practices on 31st May 2016. @ 12:30 PM. Greece time

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

FSSC 22000 Κατανόηση & Ερμηνεία για Παραγωγούς Υλικών Συσκευασίας Τροφίμων (PAS223)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να κατανοήσουν το σχήμα πιστοποίησης FSSC22000 και να γνωρίσουν το σύνολο των απαιτήσεων για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, όπως αυτές καθορίζονται από τα ISO 22000 και PAS 223

HACCP: Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων

Κατανόηση του συστήματος HACCP, των αρχών του Codex Alimentarius, των νομοθετικών απαιτήσεων, η συσχέτιση ISO 9000 και HACCP, η πιστοποίηση του HACCP και τέλος η συντήρηση ενός συστήματος HACCP ανεξάρτητο ή ενσωματωμένο μέσα σ΄ ένα σύστημα ποιότητας.

Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη στελεχώνουν ή θα ενταχθούν στην ομάδα Ασφαλείας Τροφίμων, ως υπεύθυνοι ή ως απλά μέλη. Περιλαμβάνει την επεξήγηση των απαιτήσεων του ISO 22000 και του ISO/TS 22002-1 (exPAS 220) και την εφαρμογή κατά την επιθεώρηση.