Η μετάβαση στο νέο ISO9001 με την LRQA

Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης (ISO) συνήθως αναθεωρεί τα πρότυπα κάθε πέντε χρόνια προκειμένου να εξασφαλίζει ότι αυτά αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις εξελίξεις της αγοράς. Το νέο ISO 9001:2015 είναι διαθέσιμο από τις 23 Σεπτεμβρίου 2015.

Τι αλλάζει;  

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η νέα δομή του προτύπου με 10 παραγράφους αντί των 8 που ισχύουν σήμερα. Αυτό οφείλεται στο νέο Annex SL που απαιτεί μια νέα κοινή δομή, κοινά κείμενα και  κοινούς ορισμούς που θα χρησιμοποιούνται από δω και πέρα σε όλα τα διεθνή πρότυπα, διευκολύνοντας έτσι την εναρμόνιση όλων των συστημάτων διαχείρισης μιας εταιρείας.

Οι άλλες αλλαγές είναι: 

α) Αναγνώριση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της εταιρείας (παράγραφος 4)

β) Γνώση (know how) - (παράγραφος 7)

γ) Έλεγχος των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών (παράγραφος 8) από εξωτερικούς συνεργάτες

δ) Αναγνώριση και ανάλυση των επιχειρησιακών κινδύνων (παράγραφος 6)

Τι έχει αναθεωρηθεί;

Πλην των αλλαγών έγιναν και κάποιες αναθεωρήσεις, ενώ κάποιες απαιτήσεις εμπλουτίστηκαν με περισσότερες πληροφορίες όπως:

α) Μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή της διοίκησης στο σύστημα διαχείρισης (παράγραφος 5)

β) Διαχείριση αλλαγών (παράγραφος 6.3)

γ) Μετονομασία των εγγράφων και των καταγραφών σε τεκμηριωμένη πληροφορία (παράγραφος 7.5)

δ) Ανάλυση και αξιολόγηση της επίδοσης (παράγραφος 9)

ε) Πρόσθετες απαιτήσεις για την ανασκόπηση από τη διοίκηση (παράγραφος 9)

στ) Έμφαση στη διεργασιακή προσέγγιση (παράγραφος 4.4)

Τι ακριβώς σημαίνει η εφαρμογή του νέου προτύπου για μια πιστοποιημένη εταιρεία;

Το νέο πρότυπο δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2015. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν ήδη το πρότυπο του 2008 έχουν διορία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 για να αναθεωρήσουν το σύστημα τους και να το προσαρμόσουν στις νέες απαιτήσεις. Εννοείται ότι η μετάβαση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή εντός της τριετίας.

Κάποιες εταιρείες θα επιλέξουν την εφαρμογή του νέου προτύπου κατά την ανανέωση του κύκλου πιστοποίησης τους ενώ κάποιες άλλες θα την κάνουν άμεσα με σκοπό να αποδείξουν τη δέσμευση τους στους πελάτες και συνεργάτες τους.

Πώς θα σας βοηθήσει η  LRQA στη μετάβαση στο νέο πρότυπο;

Εντοπισμός των ελλείψεων του υπάρχοντος συστήματος σας σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις με τη μορφή μιας επιθεώρησης εντοπισμού των ελλείψεων (gap analysis). Παροχή σεμιναρίων εκπαίδευσης, τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και ανοικτά στο κοινό, για την κατανόηση αλλά και για την επιθεώρηση των νέων απαιτήσεων. 

Σκοπός των παραπάνω είναι η μετάβασή σας στο νέο πρότυπο, να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Οι υπηρεσίες LRQA είναι προσαρμοσμένες στον οργανισμό σας, τους ανθρώπους σας και τα συστήματα σας, παρέχοντας σας μια καλύτερη κατανόηση του πώς αυτά σχετίζονται με τις μελλοντικές επιδόσεις της επιχείρησής σας.

ISO 9001:2015 - Χρονοδιάγραμμα μετάβασης στο νέο πρότυπο

ISO 9001:2015 Time Frame to transition