Το νέο Πρότυπο LR για τον GDPR

O Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, General Data Protection Regulation (GDPR), αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τον 21ο αιώνα καθώς ενισχύει την προστασία των προσώπων και καθιστά τους φορείς υπεύθυνους για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουν.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο των εταιρικών διεργασιών. Είτε αφορά στα προσωπικά δεδομένα των πελατών ή των εργαζομένων της εταιρίας σας, ο νέος Κανονισμός θα επηρεάσει σημαντικά το έργο σας.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος είστε σίγουρος πως το προσωπικό της εταιρίας σας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που κατέχει ο οργανισμός σας; Ως Υπεύθυνος Ποιότητας ή Προστασίας Δεδομένων πως αποδεικνύετε τη συμμόρφωση με τις αρχές του Κανονισμού;

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Lloyd’s Register;

Το Πρότυπο LR για τον GDPR χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR). Αυτό το Πρότυπο οδηγεί στην έκδοση μιας δήλωσης συμμόρφωσης που καταδεικνύει ότι οι έλεγχοι διεργασιών του οργανισμού συμμορφώνονται με τις αρχές του GDPR, ενώ παράλληλα βεβαιώνει και ότι επιδεικνύετε συμμόρφωση με την υποχρέωση λογοδοσίας του Κανονισμού.

Χρειάζεστε βοήθεια με τον GDPR;

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 210 4580830 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι σημαίνει για εσάς η συμμόρφωση σύμφωνα με την αρχή προστασίας δεδομένων;

Έχετε λάβει τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; Τότε σίγουρα αντιλαμβάνεστε πως η σοβαρή εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων είναι ηθικά σωστή και θα ωφελήσει τον οργανισμό σας. Περιορίζει τον κίνδυνο ενδεχόμενων δαπανηρών παραβιάσεων της ασφάλειας, διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών σας και προστατεύει πολύτιμα δεδομένα που είναι κρίσιμα για την επιχείρησή σας. Καθώς αυξάνετε το φάσμα των δραστηριοτήτων και των ψηφιοποιημένων εργασιών, πρέπει να αποδείξετε στους πελάτες, το προσωπικό και τους άλλους ενδιαφερόμενους ότι σέβεστε τα δικαιώματά τους και λαμβάνετε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων.

Η δήλωση συμμόρφωσης του ελέγχου διαδικασιών προστασίας δεδομένων αποτελεί ένα εργαλείο που επιτρέπει στον οργανισμό σας να επιτύχει και να αποδεικνύει προληπτικά τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και, στην περίπτωση του GDPR της ΕΕ, μπορεί να σας προστατεύσει από πιθανά πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων. Επιπλέον, σε περίπτωση παραβίασης, η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση πιθανών κυρώσεων.