Ελληνικά φασόλια ποιοτικής υπεροχής με τη σφραγίδα Lloyd's Register

Μια νέα επιστημονική μέθοδο Γεωγραφικής Αποτύπωσης Οσπρίων (ΓΕ.Α.), με σκοπό την ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών φασολιών και της διαφορετικότητας που προσδίδει το μικροκλίμα κάθε τόπου, δημιούργησαν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) σε αποκλειστική συνεργασία με την εταιρία ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ.

Πρόκειται για μια μέθοδο που κατοχυρώνει τον παραγωγό και τον καταναλωτή, καθώς επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των φασολιών βάσει της γεωγραφικής προέλευσής τους και της βοτανικής ταξινόμησής τους.

Ειδικότερα, η Γεωγραφική Αποτύπωση Οσπρίων (ΓΕ.Α.) διασφαλίζει τη γεωγραφική αυθεντικότητα των φασολιών, με επιστημονικό τρόπο, αποφεύγοντας τη δημιουργία φαινομένων εξαπάτησης των καταναλωτών μέσω ενδεχόμενων ψευδών δηλώσεων από κάποιους εμπλεκόμενους. Η επίβλεψη της διαδικασίας της δειγματοληψίας θα πραγματοποιηθεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα LLOYD’ S.

Απώτεροι στόχοι της νέας αυτής μεθόδου Γεωγραφικής Αποτύπωσης Οσπρίων (ΓΕ.Α.), είναι η ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών φασολιών και της διαφορετικότητας που προσδίδει το μικροκλίμα κάθε τόπου. Παράλληλα ο καταναλωτής θα μπορεί να προμηθεύεται με ασφάλεια τα φασόλια της περιοχής που προτιμά χωρίς το φόβο γεωγραφικής νοθείας. Από την πλευρά της, η εταιρία ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ, με τα γνωστά σε όλους τους καταναλωτές ρύζια και όσπρια 3αλφα, καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς φασολιών, να συμμετάσχουν στη δημιουργία του γεωγραφικού αποτυπώματος των φασολιών της περιοχής τους. Μάλιστα, τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τους παραγωγούς.

Αξίζει, τέλος να σημειωθεί ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Φορέας υλοποίησης της πράξης «ΠΑΒΕΤ 2013» είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πηγή: www.agronews.gr

ΕΔΩ μπόρείτε να διαβάσετε το αρχικό άρθρο.