Δημοσιεύτηκε το ISO 14001: 2015

Το ταξίδι προς το πρότυπο ISO 14001: 2015 έχει ολοκληρωθεί και το αναθεωρημένο πρότυπο είναι πλέον διαθέσιμο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Το ISO 14001: 2015 αναπτύχθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ISO TC 207 / SC1 WG5. Αναθεωρήθηκε με βάση το Annex SL, το κοινό δηλαδή πλαίσιο για τα Συστήματα Διαχείρισης, το οποίο θέλει το πρότυπο να είναι δομημένο σε 10 παραγράφους – αυτό άλλωστε θα πρέπει να ισχύει από εδώ και στο εξής για όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ISO.

Αναφερόμενος στη δημοσίευση του ISO14001:2015, o Steve Williams, System and Governance Manager της LRQA είπε, "Η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου ISO 14001 αποτελεί την εξέλιξη των προτύπων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καλύπτοντας πλέον καλύτερα τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και των πολύπλοκων εφοδιαστικών αλυσίδων τους. Τα μέλη της επιτροπής ISO TC 207 / SC 1 WG 5 αξίζουν συγχαρητήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου".

Η μετάβαση προς το πρότυπο ISO 14001: 2015

Η LRQA έχει ήδη διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), προκειμένου να παρέχει στου πελάτες της διαπιστευμένη πιστοποίηση κατά το αναθεωρημένο πρότυπο. 

Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία επιθυμεί να ολοκληρώσει άμεσα τη μετάβαση στο νέο πρότυπο μπορεί να το πραγματοποιήσει. 

Με όλα τα δημοφιλή πρότυπα ISO να βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης, η LRQA παραμένει στην πρώτη γραμμή επικοινωνίας και γνωστοποίησης των αλλαγών. Έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αξιολόγησης, καθώς και μια σειρά ανοικτών για το κοινό αλλά και ενδο-επιχειρησιακών σεμιναρίων που απώτερο σκοπό έχουν την έγκαιρη κατανόηση των αλλαγών και την ομαλή μετάβαση των εταιρειών στην νέα έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015, επικοινωνήστε με την LRQA στο e-mail piraeus-qa-services@lr.org ή στο τηλέφωνο +30 210 4580904.

Lady on phone

ISO Standards Revisions Training Courses

LRQA has developed a range of training and support services to assist in the transition to the new ISO 9001 and ISO 14001 standards.

Tree

ISO 14001 Revisions

Our range of ISO 14001:2015 services is designed to make your transition to the new standard as smooth as possible.