Εκπαίδευση στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Lloyd's Register παρέχει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, που έχουν σαν σκοπό να σας βοηθήσουν να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στην επιχείρησή σας.

Παρακολουθήστε τα παρακάτω σεμινάρια:

View all training courses

ISO 9001:2015 για Επικεφαλής Επιθεωρητές

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν είστε Επιθεωρητής Ποιότητας 2ου ή 3ου μέρους που επιθυμεί να αναπτύξει την υφιστάμενη εμπειρία του σε επιθεωρήσεις.

Nέα Έκδοση ISO 9001:2015 και Risk Based Thinking

Βασικές γνώσεις για το Risk Based Thinking (Προσέγγιση Διακινδύνευσης) για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταβούν επιτυχώς στη νέα έκδοση ISO9001:2015

Εκπαίδευση Αναβάθμισης Εσωτερικών Επιθεωρητών με βάση τη νέα έκδοση ISO9001:2015

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και είναι ιδανικό για επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες κατά ISO9001:2008 και οι οποίες θα χρειαστεί στο άμεσο μέλλον να μεταβούν στο νέο πρότυπο ISO9001:2015. Με την ολοκλήρωση του εν λόγω σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας με βάσει τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης 2015.

Πρακτική Εκπαίδευση ISO 9001:2015 (Workshop)

Το μονοήμερο αυτό σεμινάριο είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τις αλλαγές στο πρότυπο ISO 9001 και για την επίδραση αυτών στην λειτουργία της επιχείρησης.