Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) θα πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Πρόκειται για ένα σύστημα κατάταξης σύμφωνα με το οποίο θα ελέγχονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των τουριστικών καταλυμάτων.

Αρμόδιος Φορέας για την έκδοση των Πιστοποιητικών Κατάταξης των Ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Τα Πιστοποιητικά Κατάταξης θα εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που θα συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η LRQA είναι διαπιστευμένος φορέας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων κατάταξης καταλυμάτων και επίσημο μελος του Διαδικτυακού Μητρώου Φορέων του ΞΕΕ.

Το εκάστοτε πιστοποιητικό κατάταξης των Ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ, θα ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Όλα τα καταλύματα θα πρέπει να καταταγούν σε αστέρια και κλειδιά έως την 31-12-2018, οπότε και παύουν να είναι σε ισχύ όλα τα ισχύοντα ΕΣΛ.

Κατάταξη του τουριστικού σας καταλύματος με το κύρος και την αναγνωσιμότητα Lloyd’s Register

Η LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Ελέγχου & Πιστοποίησης με ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδρύθηκε το 1985 ως θυγατρική του ομίλου Lloyd’s Register. Έκτοτε χαίρει ευρύτατης εκτίμησης για την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της. Σήμερα η LRQA μετρά πάνω από 50.000 πελάτες, με περισσότερα από 60.000 πιστοποιητικά, σε 120 χώρες.

Η LRQA Ελλάδας διαθέτει μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων επιθεωρητών, με μεγάλη εμπειρία από το χώρο του τουρισμού. Επιπρόσθετα στην LRQA παρέχουμε ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης και εκπαίδευσης ως προς πλήθος διεθνών προτύπων όπως: ISO 9001 για την ποιότητα, ISO 14001 για το περιβάλλον, European Water Stewardship, για τη διαχείριση υδάτων, ISO 50001  για την ενέργεια, ΙSΟ 22000 για την ασφάλεια τροφίμων, OHSAS 18001 για την Yγεία & Ασφάλεια στην Εργασία κ.α. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στις τουριστικές επιχειρήσεις, με προστιθέμενη αξία για την αξιολογούμενη επιχείρηση.

Επόμενα Βήματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο σύστημα κατάταξης αλλά και σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης μπορείτε να επικοινωνείτε με την LRQA μέσω email στο greekhotels@lrqa.com ή στο τηλ. 210 4580884 (Κα Πετρομανωλάκη).