Σήμα "Ελληνικό Πρωινό"

Το Ελληνικό Πρωινό είναι σήμα που αναπτύχθηκε το 2010 από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, προκειμένου να διασφαλίσει την τουριστική αξιοποίηση του γαστρονομικού πλούτου της Ελλάδας. 

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τα αυθεντικά ελληνικά, κατά τόπους εδέσματα της Μεσογειακής Διατροφής στο πρωινό τους, ενώ πλέον αποσκοπεί στην ανάδειξη της ελληνική διατροφής, τη διάκριση και την ισχυροποίηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος, αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητάς του μέσω διαφανών διαδικασιών ένταξης στο πρόγραμμα.

Διαδικασία χορήγησης του σήματος

Το σήμα χορηγείται σε ξενοδοχεία της ελληνικής επικράτειας κατόπιν επιθεώρησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η εντοπιότητα των προϊόντων που συνθέτουν το πρωινό, η αγνότητά τους και η παράδοση ανά γεωγραφική τοποθεσία. Η LRQA είναι φορέας επιθεώρησης και ελέγχου του σήματος "Ελληνικό Πρωινό", αναγνωρισμένος από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.  

Το σήμα είναι σε ωριμότητα όντας ευρέως αναγνωρίσιμο αλλά και δυναμικό, αφού σας δίνεται η δυνατότητα να το ανανεώνετε όσο συχνά το επιθυμείτε ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησής σας, σεβόμενοι πάντα τις αρχές και τον κανονισμό του Ελληνικού Πρωινού.  

Αίτηση πιστοποίησης με την LRQA

Αίτηση ξενοδοχείου 

Ολοκληρωμένες λύσεις LRQA για τουριστικά καταλύματα

Το πακέτο υπηρεσιών για ξενοδοχεία της LRQA περιλαμβάνει την επιθεώρηση κατάταξης σε Κατηγορία Αστέρων, όπως και πιστοποιήσεις για: 

- Ποιότητα ISO9001 

- Ασφάλεια Τροφίμων ISO22000 

- Περιβάλλον ISO14001, EMAS

- Διαχείση Υδάτων EWS 

- Ενέργεια ISO50001 

Περισσότερα για το Ελληνικό Πρωινό θα βρείτε στο σχετικό ιστότοπο: greekbreakfast.gr