Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια Τροφίμων

Η LRQA έχει εργαστεί εκτενώς πάνω στον τομέα των τροφίμων για περισσότερες από δύο δεκαετίες , βοηθώντας με την ανάπτυξη , την τυποποίηση και την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων.

Παραθέτουμε μια σειρά προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να είναι διεθνή (πχ ISO 22000), εθνικά η ακόμα και να έχουν εκδοθεί από κλαδικές ενώσεις εμπόρων λιανικής( πχ IFS, BRC)

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

FAMI-QS

Το FAMI-QS είναι το σύστημα ποιότητας και ασφάλειας για συγκεκριμένα συστατικά ζωοτροφών και τα μείγματά τους.

FSSC 22000-Q

Αυτή η ενότητα είναι εθελοντική και μπορεί να απονεμηθεί επιπλέον του πιστοποιητικού του προτύπου FSSC 22000.

GLOBALG.A.P

Είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο για την πιστοποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής: φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και ιχθυοκαλλιέργειες.

GMP+ Ζωοτροφές

Το GMP+ Animal Feed είναι ένα σχήμα πιστοποίησης για παραγωγούς και λιανοπωλητές του κλάδου των ζωοτροφών.

GRASP - κοινωνικές πρακτικές στη γεωργία

Το GRASP, είναι πρότυπο επιπρόσθετο του a GLOBALG.A.P. (add-on product). Είναι μια εθελοντική ενότητα που αναπτύχθηκε προκειμένου να αξιολογεί τις κοινωνικές πρακτικές στη γεωργική εκμετάλλευση.

ISO/TS 22002-1

Το PAS 220 έχει εξελιχθεί σε ISO-TS 22002-1 και έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξετάζει τα PRPs ( λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα ) των παραγωγών τροφίμων και των συστατικών τους, συμπεριλαμβανομένων των τροφών κατοικίδιων και των σφαγείων.

ISO/TS 22002-1

Το PAS 222 καθορίζει τις απαιτήσεις εγκαθίδρυσης, υλοποίησης και διατήρησης λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων -PRPs που βοηθούν στον έλεγχο των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων των κατεργασμένων ζωοτροφών και των συστατικών που προορίζονται για χρήση στην παραγωγή ζωοτροφών.

Non GMO

Το πρόγραμμα non-GMO εργάζεται επιμελώς ώστε να παρέχει τις πλέον έγκυρες και επίκαιρες προδιαγραφές επαλήθευσης μη- γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

PAS 223 – Συσκευασία τροφίμων

Το PAS 223 έχει αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνεται ειδικά στα προαπαιτούμενα προγράμματα ασφάλειας τροφίμων των συσκευασιών τροφίμων και ποτών ως προς το σχεδιασμό και την κατασκευή τους.