Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Οι σημερινές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, πλαισιωμένες από εκτεταμένες και πολυσύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι θέμα μείζονος σημασίας για όλες τις εξαρτώμενες επιχειρήσεις.

Οι σημερινές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, πλαισιωμένες από εκτεταμένες και πολυσύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής πραγματοποιείται στην Ασία και μετά διοχετεύεται σε ολόκληρο τον κόσμο, προσθέτοντας έτσι κρίκους στις σημερινές εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα οι κίνδυνοι ασφάλειας (security risks) αυξάνονται, ειδικά όσον αφορά προϊόντα υψηλής αξίας. Η συνεχής διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνει επίσης και τον κίνδυνο του λαθρεμπορίου δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα προβλήματα στις εμπλεκόμενες εταιρείες διακίνησης, ενώ ανυπολόγιστες θα είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα για τρομοκρατική ενέργεια.

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση προδιαγραφών ασφαλείας τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ιδιωτικό. Οι προδιαγραφές ασφάλειας που θέτουν τα τελωνεία (πχ AEO, C-TPAT, CSI κλπ) σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως και οι απαιτήσεις από διάφορες ενώσεις / οργανισμούς (πχ TAPA) γίνονται ολοένα και αυστηρότερες, πιέζοντας ουσιαστικά τις εταιρείες στον κλάδο των logistics να λάβουν μέτρα σχετικά με τη διαχείριση σχετικών κινδύνων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τυποποίησης το 2007 εξέδωσε το ISO28000:2007 που είναι το πρώτο πρότυπο σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ η ένωση των εταιρειών παραγωγής και διακίνησης προϊόντων υψηλής αξίας (Transport Assett Protection Association - TAPA) δημοσίευσε τον ίδιο χρόνο σχετικές απαιτήσεις (Freight Security Requirements). Η LRQA προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης τόσο για το ISO28000:2007 όσο και για το TAPA FSR 2007.