Πρότυπα & Σχήματα για την Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πρότυπα & Σχήματα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

ISO 28000

Το ISO 28000 αποτελεί το Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για όσους Οργανισμούς εμπλέκονται στο τομέα των Logistics.

ISO 39001 Σύστημα Οδικής Ασφάλειας

Είναι το διεθνές πρότυπο που πιστοποιεί τη διαχείριση συστημάτων Οδικής Ασφάλειας (road traffic safety- RTS), ώστε να διευκολύνει τους οργανισμούς να αλληλεπιδρούν με το κυκλοφοριακό σύστημα προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι τραυματισμοί και οι θάνατοι που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα.

ISO/PAS 28007 Ιδιωτικές Εταιρείας Ναυτικής Προστασίας

ISO/PAS 28007:2012 Τεχνολογία Πλοίων κα Ναυτιλίας – Οδηγίες για τις Ιδιωτικές Εταιρείας Ναυτικής Προστασίας (Private Maritime Security Companies - PMSCs), που παρέχουν μέσω ιδιωτικής σύμβασης, ένοπλο προσωπικό ασφαλείας (PCASP) στα πλοία.

SMETA 4-Πυλώνες

Το SMETA 4-pillars έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει πλήθος στόχων που περιλαμβάνουν την προώθηση του ηθικού εφοδιασμού κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

TAPA

Το TAPA FSR αποτελεί μια προδιαγραφή σε μορφή ερωτηματολογίου που σχετίζεται με την ασφάλεια κατά την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων.