Επιθεωρήσεις 2ου Μέρους για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Οι εταιρείες οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες τους είναι ασφαλείς και βιώσιμες, προκειμένου να προστατεύσουν την εταιρική τους φήμη και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους

Οι εταιρείες οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες τους είναι ασφαλείς και βιώσιμες, προκειμένου να προστατεύσουν την εταιρική τους φήμη και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την αυξημένη πολυπλοκότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι οποίες επεκτείνονται όλο και περισσότερο, παρουσιάζει ένα σημαντικό στοιχείο κινδύνου για την κάθε εξαρτώμενη επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο, στρέφονται όλο και περισσότερο σε εξειδικευμένες λύσεις για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου της διασφάλισης των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους, μέσω της διεξαγωγής επιθεωρήσεων 2ου μέρους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η LRQA διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις επιθεωρήσεις 2ου μέρους, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε πλήθος επιχειρήσεων - ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα ή τη γεωγραφική τους θέση.

 

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας

Οι υπηρεσίες επιθεωρήσεων 2ου μέρους της LRQA προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.  Σκοπός τους είναι να σας παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο αξιοπιστίας, πέρα από το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης σας,  ότι οι επιχειρήσεις που αποτελούν κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας σας λειτουργούν σε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο.

Η LRQA διαθέτει ένα οργανωμένο παγκόσμιο δίκτυο ειδικευμένων επιθεωρητών, βοηθώντας σας έτσι να διαχειριστείτε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην εφοδιαστική σας αλυσίδα ακόμα και αν αυτή επεκτείνεται κατά πολύ πέρα από τα όρια της χώρας στην οποία δραστηριοποιείστε.

Ως μέλος του Lloyd’s Register Group, η LRQA έχει διαθέτει επίσης πρόσβαση και σε άλλα τμήματα του Οργανισμού (LR Energy, LR Marine, LR Transportation κτλ), γεγονός που την καθιστά ιδανικό συνεργάτη όταν πρόκειται για αλυσίδες που καλύπτουν περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους.