Συνεχής Βελτίωση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, όταν η συνεχής βελτίωση εφαρμόζεται αποτελεσματικά τό όφελος είναι διπλό:

  • το σύστημα διαχείρισης ενισχύεται για να ξεκλειδώσετε τις πραγματικές δυνατότητές του
  • οι βελτιώσεις διατηρούνται μακροπρόθεσμα. 

Ως αποτέλεσμα, η συνεχής βελτίωση γίνεται βασική συνιστώσα του συστήματος διαχείρισης. Διασφαλίζει ότι μία επιχείρηση έχει την εγγενή ικανότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, παρέχοντας εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους συμμετόχους της.